Skip to content

Zásady ochrany osobných údajov

(verzia 13/04/2021)

Vaše súkromie je pre nás dôležité.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame len v súlade s platnými nariadeniami o ochrane údajov, najmä so Všeobecným nariadením o ochrane údajov 2016/679 z 27. apríla 2016 („GDPR“) a s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov poskytuje viac informácií o osobných údajoch, ktoré spracovávame, o tom, prečo ich spracovávame, ako údaje získavame, ako dlho údaje uchovávame a s kým ich zdieľame. Poskytuje tiež viac informácií o tom, ako môžete uplatňovať svoje práva.

1. Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ pre vaše osobné údaje je táto právnická osoba:

The Cookware Company Europe BV
Antoon Catriestraat 12
9031 Drongen
Belgicko

IČO 0635.907.452

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom (privacy@cookware-co.com) alebo listom na vyššie uvedenú adresu (Attn. Privacy).

2. Účel

Vaše osobné údaje spracovávame na jeden alebo viacero z nasledujúcich účelov: Webová lokalita

Nižšie nájdete osobné údaje pre jednotlivé účely, ktoré spracovávame, to, prečo ich spracovávame, ako údaje získavame, ako dlho údaje uchovávame a s kým ich zdieľame.

Webová lokalita

Keď navštívite našu webovú lokalitu, spracujeme vaše osobné identifikačné údaje (IP adresu a súbory cookie).

Tieto údaje nám umožňujú zlepšiť vaše skúsenosti s prehliadaním našej webovej lokality a lepšie prispôsobiť našu webovú lokalitu a webový obchod vašim preferenciám.

Právnym základom pre umiestnenie základných a funkčných súborov cookie je náš legitímny záujem poskytovať dobre fungujúcu a používateľsky prístupnú webovú lokalitu [Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR]. Analytické súbory cookie, reklamné súbory cookie a súbory cookie sociálnych médií sa umiestnia len vtedy, ak s tým súhlasíte (ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie).

Tieto osobné údaje získavame priamo od vás.

Dátum exspirácie sa líši podľa jednotlivých súborov cookie a svoje preferencie súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť (ďalšie informácie nájdete našich Zásadách používania súborov cookie).

Tieto osobné údaje zdieľame iba s poskytovateľmi IT a softvéru, s ktorými spolupracujeme v rámci našej webovej lokality. Tieto osobné údaje sa môžu zdieľať aj s inými spoločnosťami skupiny, do ktorej patríme, alebo s inými spoločnosťami v kontexte zlúčenia alebo nadobudnutia spoločnosti.

3. Bezpečnosť

Zaviedli sme vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti vašich osobných údajov a na ochranu vašich údajov pred náhodným a nezákonným zničením, stratou, úpravou, neoprávneným zverejnením a prístupom k nim.

Prijali sme potrebné zmluvné dojednania s tretími stranami, s ktorými spolupracujeme, a nebudeme prenášať vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru bez toho, aby sme zabezpečili, že vaše údaje budú mať v tomto priestore rovnakú úroveň ochrany.

Nepoužívame automatizované rozhodovanie.

4. Práva

Kedykoľvek nás môžete kontaktovať, aby ste mohli uplatniť nasledujúce práva:

  • Žiadosť o prístup k vašim osobným údajom alebo o ich opravu.
  • Žiadosť o vymazanie vašich osobných údajov.
  • Žiadosť o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Žiadosť o námietku k spracovávaniu vašich osobných údajov.
  • Žiadosť o prenos vašich údajov inému poskytovateľovi služieb.
  • Sťažnosť, ak si myslíte, že nekonáme v súlade s platnými nariadeniami o ochrane údajov. Sťažnosť môžete predložiť aj dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete e-mailom (privacy@cookware-co.com) alebo listom na adresu uvedenú v časti 1.

Rešpektujeme všetky práva týkajúce sa vašich osobných údajov, na ktoré máte podľa platných právnych predpisov nárok.

V prípade spracovateľských činností, pre ktoré je právnym základom legitímny záujem (pozri Účel), nás môžete požiadať o viac informácií o teste vyváženosti, ktorý sme v tejto súvislosti vykonali.

V prípade pochybností týkajúcich sa vašej identity si môžeme vyžiadať dodatočné informácie na jej potvrdenie.

5. Aktualizácie

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas zmeniť v rámci obmedzení platných nariadení o ochrane údajov. Prostredníctvom našej webovej lokality budete mať vždy prístup k najnovšej verzii.