Skip to content
Royal van Kempen & Begeer privacy policy

Sekretesspolicy

(version 11/10/2021)

Din integritet är viktig för oss.

Vi samlar in och använder dina personuppgifter enbart i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, i synnerhet den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”) och denna sekretesspolicy.

Denna sekretesspolicy innehåller mer information om de personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in uppgifterna, hur länge vi behåller dem och vilka vi delar dem med. Den innehåller också information om hur du kan utöva dina rättigheter.

1. IDENTITET OCH KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är följande juridiska person:

The Cookware Company Europe BV
Antoon Catriestraat 12
9031 Drongen
Belgien

Företagsnummer 0635.907.452

Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du när som helst kontakta oss via e-post (privacy@cookware-co.com) eller per brev till adressen ovan (Attn. Privacy).

2. ÄNDAMÅL

Vi behandlar dina personuppgifter för ett eller flera av följande ändamål: Webbplats

Här nedan anges för varje ändamål vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in uppgifterna, hur länge vi behåller dem och vilka vi delar dem med.

Webbplats

När du besöker vår webbplats behandlar vi dina personligt identifierbara uppgifter (IP-adress och cookies).

Med hjälp av dessa uppgifter kan vi förbättra din upplevelse på vår webbplats och bättre anpassa webbplatsen och webbutiken efter dina önskemål.

Den rättsliga grunden för att placera ut nödvändiga cookies och funktionscookies är vårt berättigade intresse att tillhandahålla en välfungerande och användarvänlig webbplats (GDPR artikel 6.1 f). Analyscookies, annonscookies och cookies för sociala medier kommer endast att placeras ut om du har gett ditt samtycke (mer information finns i vår cookiepolicy).

Vi inhämtar dessa personuppgifter direkt från dig.

Utgångsdatum varierar beroende på cookie och du kan när som helst ändra cookieinställningarna (mer information finns i vår cookiepolicy).

Vi delar bara dessa personuppgifter med IT- och programvaruleverantörer som vi samarbetar med inom ramen för vår webbplats. Dessa personuppgifter kan även delas med andra företag i vår koncern eller med tredje part i samband med sammanslagning eller förvärv.

3. SÄKERHET

Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring samt obehörigt röjande och obehörig åtkomst.

Tillsammans med tredje part som vi samarbetar med har vi vidtagit nödvändiga avtalsenliga åtgärder och kommer inte att överföra dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan att säkerställa motsvarande skyddsnivå för dina uppgifter.

Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande.

4. RÄTTIGHETER

Du kan när som helst kontakta oss för att utöva följande rättigheter:

  • Begära tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter.
  • Begära radering av dina personuppgifter.
  • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Göra invändningar av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Begära att överföra dina uppgifter till en annan tjänsteleverantör.
  • Lämna ett klagomål om du anser att vi inte agerar i enlighet med gällande dataskyddslagar. Du kan också lämna in ett klagomål hos behörig tillsynsmyndighet.

Du kan utöva ovanstående rättigheter genom att kontakta oss via e-post (privacy@cookware-co.com) eller per brev till den adress som anges i avsnitt 1.

Vi respekterar alla dina lagstadgade rättigheter i fråga om dina personuppgifter.

Om du inte längre vill få nyhetsbrev eller reklammeddelanden från oss och vill att behandlingen av dina uppgifter för detta ändamål upphör kan du alltid använda länken för att avsluta prenumerationen längst ned i dessa meddelanden. När du har avslutat prenumerationen på nyhetsbrevet och reklammeddelanden kommer du inte längre att få dem. Du kan alltid återuppta prenumerationen via vår webbplats. Du kan också få tillgång till eller rätta dina personuppgifter via alternativet ”uppdatera inställningar” längst ned i nyhetsbrevet. 

I de fall då den rättsliga grunden för behandlingen är ett berättigat intresse (se Ändamål) kan du efterfråga mer information från oss om den intresseavvägning som vi har utfört.

Om vi är osäkra på din identitet kan vi komma att begära ytterligare information för att bekräfta den.

5. UPPDATERINGAR

Denna sekretesspolicy kan ibland komma att ändras inom ramarna för gällande dataskyddslagar. Via vår webbplats har du alltid tillgång till den senaste versionen.