Skip to content
Royal van Kempen & Begeer privacy policy

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

(έκδοση 13/04/2021)

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων, συγκεκριμένα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 («ΓΚΠΔ»), και την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Η παρούσα δήλωση απορρήτου παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, τους λόγους επεξεργασίας τους, τον τρόπο απόκτησης των δεδομένων, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων και τα πρόσωπα στα οποία κοινοποιούμε τα δεδομένα. Επίσης, παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

1. ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι το παρακάτω νομικό πρόσωπο:

The Cookware Company Europe BV
Antoon Catriestraat 12
9031 Drongen
Βέλγιο

Αριθμός εταιρικού μητρώου 0635.907.452

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή μέσω email (privacy@cookware-co.com) ή αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω (Υπόψη Τμήματος Απορρήτου).

2. ΣΚΟΠΟΊ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω σκοπούς:  Ιστότοπος.

Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε, για κάθε σκοπό, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, τους λόγους επεξεργασίας τους, τον τρόπο απόκτησης των δεδομένων, το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων και τα πρόσωπα στα οποία κοινοποιούμε τα δεδομένα.

Ιστότοπος

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησής σας (διεύθυνση ΙΡ και cookies).

Αυτά τα δεδομένα μάς επιτρέπουν να βελτιώνουμε την εμπειρία περιήγησής σας στον ιστότοπό μας και να προσαρμόζουμε καλύτερα τον ιστότοπο και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στις προτιμήσεις σας.

Η νομική βάση για την τοποθέτηση απαραίτητων και λειτουργικών cookies είναι το έννομο συμφέρον μας να παρέχουμε έναν φιλικό προς τον χρήστη ιστότοπο που λειτουργεί άρτια (Άρθρο 6, παράγραφος 1(στ) του ΓΚΠΔ). Αναλυτικά και διαφημιστικά cookies, καθώς και cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα τοποθετούνται μόνο εάν έχετε συναινέσει (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Cookie της εταιρείας μας).

Λαμβάνουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς.

Η ημερομηνία λήξης ποικίλλει ανάλογα με το cookie και μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις cookie σας ανά πάσα στιγμή (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Cookie της εταιρείας μας).

Κοινοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα μόνο στους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και λογισμικού με τους οποίους συνεργαζόμαστε για τον ιστότοπό μας. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται επίσης να κοινοποιούνται σε άλλες εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκουμε ή σε τρίτες εταιρείες στο πλαίσιο συγχώνευσης ή εξαγοράς.

3. ΑΣΦΆΛΕΙΑ

Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να προστατεύονται τα δεδομένα σας από τυχαία και παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση και προσπέλαση.

Έχουμε προβεί στις απαραίτητες συμβατικές ρυθμίσεις με τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε και δεν θα διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, χωρίς να διασφαλίζουμε ότι παρέχεται στα δεδομένα σας ισοδύναμο επίπεδο προστασίας εκεί.

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

4. ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

  • Αίτημα πρόσβασης ή διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Αίτημα αντίταξης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Αίτημα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών.
  • Καταγγελία, σε περίπτωση που πιστεύετε ότι δεν ενεργούμε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email (privacy@cookware-co.com) ή αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Σεβόμαστε όλα τα δικαιώματα που σας παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία και τα διαφημιστικά μηνύματά μας και θέλετε να σταματήσει η επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτόν τον σκοπό, μπορείτε πάντοτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που παρέχεται στο κάτω μέρος αυτών των μηνυμάτων. Μόλις καταργήσετε την εγγραφή σας από τα ενημερωτικά δελτία και τα διαφημιστικά μηνύματα, δεν θα τα λαμβάνετε πλέον. Μπορείτε πάντοτε να εγγραφείτε ξανά μέσω του ιστότοπού μας.

Για τις δραστηριότητες επεξεργασίας των οποίων η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον (βλέπε Σκοποί), μπορείτε να μας ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμή εξισορρόπησης που έχουμε διεξαγάγει σε αυτό το πλαίσιο.

Σε περίπτωση αμφιβολίας αναφορικά με την ταυτότητά σας, ενδέχεται να ζητήσουμε επιπρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.

5. ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς εντός των ορίων των ισχυόντων κανονισμών προστασίας δεδομένων. Μέσω του ιστότοπού μας, έχετε πάντοτε πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση.