Skip to content

Zásady ochrany osobních údajů

(verze ze dne 13/04/2021)

Vaše soukromí je pro nás důležité.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“) a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů obsahuje podrobné informace o osobních údajích, které zpracováváme, a o tom, proč je zpracováváme, jak je získáváme, jak dlouho je uchováváme a s kým je sdílíme. Naleznete v něm také další informace o tom, jak můžete uplatnit svá práva.

1. Identifikační a kontaktní údaje

Správcem vašich osobních údajů je tato právnická osoba:

The Cookware Company Europe BV
Antoon Catriestraat 12
9031 Drongen
Belgie

IČ 0635.907.452

Pokud máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoli obrátit e-mailem (privacy@cookware-co.com) nebo dopisem zaslaným na výše uvedenou adresu (Attn. Privacy).

2. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme k jednomu nebo více z následujících účelů: Webové stránky

Níže najdete u každého účelu informace o osobních údajích, které zpracováváme, proč je zpracováváme, jak je získáváme, jak dlouho je uchováváme a komu je poskytujeme.

Webové stránky

Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme vaše osobní identifikační údaje (IP adresa a soubory cookie).

Tyto údaje nám umožňují zvýšit vaše pohodlí při prohlížení našich webových stránek a lépe naše webové stránky a e-shop přizpůsobit vašim předvolbám.

Právním základem pro ukládání nezbytných a funkčních souborů cookie je náš oprávněný zájem na poskytování dobře fungujících a uživatelsky komfortních webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Analytické a reklamní soubory cookie a soubory cookie sociálních sítí budou ukládány pouze v případě, že jste k tomu poskytli souhlas (více informací naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie).

Tyto osobní údaje získáváme přímo od vás.

Datum vypršení platnosti se u jednotlivých souborů cookie liší a předvolby souborů cookie můžete kdykoli změnit (více informací naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie).

Tyto osobní údaje sdílíme pouze s poskytovateli IT a softwaru, se kterými spolupracujeme v rámci poskytování našich webových stránek. Tyto osobní údaje mohou být rovněž sdíleny s jinými společnostmi skupiny, do níž patříme, nebo se třetími společnostmi v rámci případné fúze nebo akvizice.

3. Zabezpečení

Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření k zajištění důvěrnosti vašich osobních údajů a k ochraně vašich údajů před jejich náhodným a protiprávním zničením, ztrátou, pozměněním, neoprávněným poskytnutím a zpřístupněním.

Se třetími stranami, s nimiž spolupracujeme, jsme uzavřeli potřebná smluvní ujednání a vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo Evropský hospodářský prostor, aniž bychom zajistili, že tam budou vaše údaje chráněny na stejné úrovni.

Nepoužíváme automatizované rozhodování.

4. Práva

Můžete nás kdykoli kontaktovat a uplatnit následující práva:

  • Požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo o jejich opravu.
  • Požádat o výmaz svých osobních údajů.
  • Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
  • Požádat o předání svých údajů jinému poskytovateli služeb.
  • Vznést stížnost, pokud se domníváte, že nejednáme v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů. Můžete také podat stížnost u dozorového úřadu.

Výše uvedená práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete e-mailem (privacy@cookware-co.com) nebo dopisem na adrese uvedené v bodě 1.

Respektujeme všechna práva týkající se vašich osobních údajů, která vám náleží dle platných právních předpisů.

U těch činností zpracování, jejichž právním základem je oprávněný zájem (viz Účely zpracování osobních údajů), nás můžete požádat o další informace o testu vyváženosti, který jsme v této souvislosti provedli.

V případě pochybností o vaší totožnosti si můžeme vyžádat doplňující informace k jejímu potvrzení.

5. Aktualizace

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny v mezích platných předpisů o ochraně osobních údajů. Na našich webových stránkách máte vždy přístup k aktuální verzi tohoto dokumentu.